Collectief Bewustzijn

26,00

De Spiritana Collectief Bewustzijn is een fijne hulp om effectief met ons gezamenlijke bewustzijn te kunnen werken. Want we hebben niet alleen een persoonlijk bewustzijn en een onderbewustzijn, we maken ook deel uit van een gedeeld bewustzijn. Dit Collectief Bewustzijn, ook genaamd het Eenheids Bewustzijn, zou je ook het veld van mogelijkheden kunnen noemen. Hoe beter je hiermee verbonden bent, hoe gemakkelijker je dit bewustzijn kunt beïnvloeden. En hoe meer mensen er positief gebruik van maken, hoe sneller deze wereld een voor iedereen goede wereld wordt.

Steeds meer mensen zien dat deze wereld niet werkt, en willen daar iets aan doen. Het Collectief Bewustzijn is een prachtige spirituele tool om samen van deze wereld een mooie wereld te maken.

Het Collectief Bewustzijn, samen werken aan een betere wereld

Verbeter de wereld, begin bij jezelf en de Matrix

Het Collectief Bewustzijn staat ook bekend onder namen als het Globaal Bewustzijn, het Eenheidsveld en de Morfogenetische Velden. Waar ons persoonlijke bewustzijn ons persoonlijke leven stuurt, is het CB verantwoordelijk voor onze gezamenlijke ervaring. Dit bewustzijn bepaalt wat er in onze wereld als geheel gebeurt. Zoals de naam al zegt is dit een gedeeld bewustzijn. Een bewustzijn van ons allemaal, met invloed op ons allemaal.

Het vormt als het ware het patroon waarnaar onze wereld zich schikt. Wat wij met zijn allen denken, zeggen en doen (inclusief onze gevoelens, ideeën, intenties, overtuigingen…) vormt dus dit Eenheidsveld. En vervolgens vormt dit veld onze wereld. Het Collectief Bewustzijn bevat niet alleen alle informatie over onze wereld. Het is ook het spirituele instrument om te begrijpen waarom de wereld is zoals ze is. En om op wereldschaal gewenste veranderingen te creëren.

De werking van het Collectief Bewustzijn

Als je over de werking van het Collectief Bewustzijn nadenkt, kun je een aantal belangrijke conclusies trekken:

 • Het CB wordt gevormd door alle levensvormen, inclusief Moeder Aarde.
 • Dit Globale Bewustzijn is een creatieve kracht die de wereld zijn aanzien geeft.
 • De mogelijkheden die wij daaruit kiezen, vormen onze gezamenlijke ervaring.
 • De Matrix is het beste en snelste middel tot wereldwijde verandering.
 • Het kan zowel negatief als positief beïnvloed en gebruikt worden.
 • De meeste mensen maken nog geen bewust gebruik van de Matrix.
 • Het CB is nu vooral het speelveld van de machtige 1%, de wereldelite.
 • Angst en verdeeldheid zijn daarbij de belangrijkste wapens om de 99% te overheersen.
 • De wereldelite is de oorzaak van armoede, onrecht, dictatuur en terrorisme.
 • Hoe meer de 99% als eenheid optreden, hoe sneller de wereldelite machteloos wordt.
 • Wanneer een verandering via het CB breed wordt opgepikt, kan niets dit stoppen.


Collectief Bewustzijn: tool voor wereldwijde verbinding

Het CB is niet alleen een gemeenschappelijk bewustzijn, het helpt ook om het gemeenschappelijke tussen elkaar te ontdekken en bevorderen. Om meer vertrouwen en verbinding tussen elkaar te kweken. Want het brengt op bewustzijnsniveau verbondenheid. Het Collectief Bewustzijn is een machtig bewustzijn dat graag wordt misbruikt door machthebbers. Maar evenzeer gevreesd wordt omdat het de macht van de wereldelite in korte tijd kan wegvagen.

Nu lijkt het misschien dat er dan heel veel mensen nodig zijn voor een verandering. Toch is dat niet zo. Dat weten we uit het Honderdste Aap Effect, ook wel aangeduid als de Kritische Massa. Wanneer een bepaalde verandering door genoeg mensen (<1% kan al genoeg zijn!) wordt omarmd, wordt dat plotseling voelbaar voor alle mensen. Deze verandering kan zich dan buitengewoon snel voltrekken. En daarbij staat zelfs de wereldelite machteloos.

Samen werken aan een betere wereld met de Matrix

Hier zijn wat voorbeelden hoe je Collectief Bewustzijn kunt gebruiken:

 • Als je het CB met bijv. liefde positief wilt beïnvloeden.
 • Als je gebruik wilt maken van de schat aan waardevolle informatie van het CB.
 • Wanneer je deelneemt aan groepsmeditaties.
 • Wanneer je deelneemt aan groepshealingen.
 • Om positieve veranderingen op aarde te versnellen.
 • Om Moeder Aarde en al haar bewoners te helpen.
 • Voor versterking van de verbinding tussen alle levende wezens
 • Voor het samen verwezenlijken van de benodigde verbeteringen.

 

Het Eenheids Bewustzijn is ons aller verantwoordelijkheid. Als deze negatief is, laten we deze dan samen positief maken. Het is het machtige instrument voor enorme veranderingen ten goede. Je kunt het individueel maar ook als groep gebruiken. Voor een betere wereld in het algemeen en voor specifieke problemen in het bijzonder. Gebruik Collectief Bewustzijn en zegen daarmee Moeder Aarde, haar bewoners en uiteindelijk ook jezelf.