De 5D Spiritana, energieën die onze reis naar de vijfde dimensie vergemakkelijken

De 5D Spiritana: vergemakkelijk je reis naar de vijfde dimensie

Energieën voor onze reis naar de vijfde dimensie

De 5D Spiritana zijn energieën die de frequenties van de vijfde dimensie in zich dragen. Ik bied ze vooral aan om onze reis naar de vijfde dimensie te vergemakkelijken. Het betreft energieën die helpen om tijdelijk naar 5D op te klimmen, zolang we nog bezig zijn met ons ascensieproces. Maar ook om ons daar straks helemaal thuis te voelen. De 5D Spiritana zijn bedoeld om de energiefrequenties van 5D beter en langer te kunnen vasthouden.

Bij deze groep Spiritana gaat het vooral om spirituele kwaliteiten en talenten die belangrijk zijn voor leven in de vijfde dimensie. Hierdoor kan iedereen ze leren kennen, ermee leren werken en deze spirituele kwaliteiten en talenten ook steeds meer integreren. Het ascensieproces is een moeilijk proces, dat we met vallen en opstaan onder de knie moeten leren krijgen. De 5D Spiritana kunnen dit uitdagende proces gemakkelijker maken en versnellen.

Spirituele talenten ontwikkelen met de 5D Spiritana

Voor het toegroeien naar de vijfde dimensie hebben we heel algemene spirituele kwaliteiten nodig. Zoals liefde, vertrouwen, compassie, vergeving… Maar daarnaast zijn er ook specifieke kwaliteiten en talenten die daarvoor heel handig zijn. Dat is waar de 5D Spiritana je mee willen helpen. Denk bijvoorbeeld aan telepathie. Telepathie is de belangrijkste vorm van communicatie in 5D. Telepathisch zijn helpt ons zonder gesproken woorden te communiceren met andere mensen. Ook op afstand.

In de wereld van liefde en verbondenheid die de vijfde dimensie is, wordt bovendien onze relatie met andere wezens, dieren, bomen, planten en plekken in de natuur steeds belangrijker. Ook daarmee kun je telepathisch contact hebben. En ook daarbij helpt je de Spiritana Telepathie. Daarom is het vermogen om telepathisch te kunnen communiceren een waardevolle spirituele kwaliteit.

De 5D Spiritana Collectief Bewustzijn

Of neem de 5D Spiritana Collectief Bewustzijn. Naast ons gewone bewustzijn maken we ook allemaal deel uit van het aardse collectieve bewustzijn. Dit is een bewustzijn dat Gaia deelt met al haar bewoners. Mensen zowel als alle andere levende wezens. In dit globale bewustzijn zit niet alleen alle informatie over Moeder Aarde en al haar bewoners. Ook stuurt het onze gezamenlijke werkelijkheid. In het positieve en in het negatieve.

Afhankelijk van wat er in dit bewustzijn wordt geactiveerd, wordt dat onze gedeelde ervaring. Met de Spiritana Collectief Bewustzijn kun je je gemakkelijker van dit proces bewust worden. En kunnen we deze mooie creatieve bron samen positief gebruiken. Zoals dat in 5D ook gebeurt. Want als wij collectief bewust besluiten geen oorlog (armoede, onrecht enz.) meer te willen, dan is er geen wereldelite die dat kan veranderen.

Nog een belangrijke 5D Spiritana: Vijfde Dimensie

Bij de 5D Spiritana vind je ook de meest algemene van deze groep: de Spiritana Vijfde Dimensie. Deze bevat al die energieën die samen dimensie 5 vormen. Het is de belangrijkste Spiritana in deze groep, zeker als het je vooral gaat om het ascensieproces. Met deze Spiritana kun je de energie van 5D altijd bij je dragen. Zodat je steeds gemakkelijker deze hoge energie kunt vasthouden. Of er zo nodig snel weer naar terug kunt keren, wannner dit nodig is.

Wellicht volgen er nog meer 5D Spiritana. Ik blijf in ieder geval op zoek naar 5D energieën die mij waardevol toeschijnen als Spiritana. Omdat die ons kunnen helpen om onze reis naar 5D gemakkelijker te maken. Evenals ons leven in die mooie nieuwe wereld. Heb je zelf ideeën over spirituele kwaliteiten die we nodig zouden kunnen hebben in 5D? En die je graag op deze website zou willen aantreffen? Suggesties zijn altijd welkom en worden zeer gewaardeerd.


Collectief Bewustzijn

Telepathie

Vijfde Dimensie

Reacties zijn uitgeschakeld.