De Elementen Spiritana, de 5 elementen om fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel in balans te kunnen zijn

De Elementen Spiritana, want helemaal in je element zijn is fijn

Materie en mysterie en de 5 Elementen Spiritana

De Elementen Spiritana kunnen waardevol zijn als een of meer elementen uit balans zijn. Dit is iets wat bij nogal wat mensen voorkomt. De Elementen Spiritana bestaan uit Element Aarde, Element Water, Element Lucht, Element Vuur en Element Akasha. Deze 5 elementen vormen de basis van de materiele wereld. Van alles wat zichtbaar is, van de hele schepping. De 5 Elementen maken dus al het fysieke leven mogelijk.

Nu kennen de meeste mensen wel de elementen Aarde, Water, Lucht en Vuur. Het Element Akasha is echter minder bekend, en bovendien nogal mysterieus en ongrijpbaar. Akasha zou je als het belangrijkste element kunnen zien. Want het heeft niet alleen de overige 4 elementen voortgebracht, maar is ook steeds hun energiebron. Met Akasha, ook genaamd Ether of Spirit, wordt ook het Akashaveld (nulpuntenergieveld) en de Akasha Kronieken aangeduid.

Waarom zijn deze 5 elementen zo belangrijk

De 5 elementen vertegenwoordigen de 5 basistoestanden waarin materie zich voordoet. Dat betekent daarmee ook dat we allemaal onderhevig zijn aan hun werking. Allereerst puur fysiek. Maar de werking van de 5 elementen beperkt zich niet alleen tot ons fysieke lichaam en de fysieke wereld. Want ze hebben daarnaast ook invloed op onze persoonlijkheid, op ons humeur, op hoe we ons voelen. In feite zijn ze werkzaam op ons hele wezen: lichaam, ziel en geest.

Daarbij heeft iedereen in principe een mix van deze elementen in zich. Voel je je heerlijk, dan zijn de 5 elementen dus in een voor jou perfecte mix aanwezig. Voel je je echter helemaal niet zo geweldig, dan is er waarschijnlijk sprake van elementaire disharmonie en onbalans. Dan is het fijn dat de Elementen Spiritana er zijn.

De onderlinge verhouding en wisselwerking van de 5 elementen

De elementen leven echter niet op hun eigen eilandje. Ze staan namelijk in voortdurende wisselwerking met elkaar. Ze kunnen elkaar gunstig beïnvloeden. Bijvoorbeeld vuur maakt de aarde warm, lucht (zuurstof) zorgt voor verlevendiging van water. Maar de elementen kunnen elkaar ook ongunstig beïnvloeden. Water dooft vuur uit, aarde verstikt de lucht (zandstorm). De onderlinge verhouding en wisselwerking van de elementen zijn dus net zo belangrijk. Niet alleen voor onze gezondheid en ons welbevinden. Ze geven ook kleur aan je leven, en zijn karakteristiek voor wie jij op dit moment bent.

Dat wil echter niet per definitie zeggen dat je nu degene bent die jij graag wilt zijn. Hoe beter de mix, hoe beter je je voelt. Een gezonde mix maakt echter dat je je niet alleen fijn voelt. Het maakt je ook tot een uniek persoon. En dat is nooit verkeerd.

Tabel van de 5 Elementen

De tabel geeft een overzicht over de belangrijkste kenmerken van een element. En hoe deze zich verhoudt tot de andere elementen.

Element / Elementair Aarde Water Lucht Vuur Akasha
Toestand Vast Vloeibaar Gasvormig Plasma Energie
Karakteristiek Structuur Flexibiliteit Beweging Passie Oneindige potentie
Gewaarwording Reuk Gevoel Gezicht Smaak Gehoor, Vibratie
Belangrijk werkingsgebied Lichaam Emoties Denken Wil
Lichaam Bewegings-stelsel Urinewegen Ademhalings-organen Geslachts-organen

Aura,

Energie-systeem

Te weinig* Chaotisch
Onzeker
Gevoelloos
Afstandelijk
Te serieus
Zwaartillend
Apathie
Doelloosheid
Te veel** Materia-listisch
Koppig
Emotioneel
Overgevoelig
Te rationeel
Onrustige geest
Heftigheid
Agressie
In harmonie door Lucht Vuur Aarde Water Liefde
Positief Stabiliteit
Vertrouwen
Geduldig
Zachtaardig
Intuïtitief
Empathisch
Onafhankelijk
Intelligent
Optimistisch
Gepassioneerd
Doelgericht
Moedig
Alles-omvattend
Oneindig
Leven-gevend

* Heb je te weinig van een element, dan heb je datzelfde element nodig. ** Heb je te veel van een element, dan is het harmoniserende element (In harmonie door) vaak een goede keuze.

In je element zijn met de Elementen Spiritana

Ongebalanceerde elementen kunnen dus disharmonie en disbalans in ons leven voortbrengen. De Elementen Spiritana zijn er derhalve om weer harmonie en balans in de elementen en in ons leven te brengen. Zodat je weer in je element bent. Met een gezonde mix van de elementen, jouw mix. De Elementen Spiritana brengen de afzonderlijke elementen in harmonie en balans, en daarmee ook hun onderlinge wisselwerking.

Bij de beschrijving van de elementen herken je mogelijk zaken waaraan het je ontbreekt. Of krijg je het gevoel dat een of meer elementen te weinig in je leven aanwezig zijn. Deze elementen kunnen dan heel waardevol voor je zijn. Maar je kunt er natuurlijk ook voor kiezen alle 5 de Elementen Spiritana te doen. 

Element Aarde

Element Water

Element Lucht

Element Vuur

Element Akasha

Reacties zijn uitgeschakeld.